Välkommen till SM i löpning 100 km


Stockholm Ultra Marathon är 2015 SM i löpning 100 km.
För att vara behörig att tävla i SM måste löparen representera en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Löparen måste dessutom vara svensk medborgare eller uppfylla de krav som ställs på utländska löpare bosatta i Sverige för deltagande i SM.Alla löpare som är behöriga att deltaga i SM startar med övriga 100 km löpare klockan 07.00.

Här är information till dig som deltar i SM-klassen.

NUMMERLAPP: Hela nummerlappen skall vara fullt synlig under loppet och skall bäras på bröstet.

LANGNING: Det är fri vätskelangning runt hela banan under Stockholm Ultra Marathon.

TÄVLINGSDRÄKT: De löpare som tävlar i SM-klassen bär föreningens tävlingslinne/topp.
Om det är riktigt varmt är det o.k. att springa i ett neutralt linne eller en neutral topp, d.v.s. enfärgat linne/enfärgad topp utan större reklammärken.

DOPINGTEST: Ett antal löpare kommer efter loppet att kallas till dopingtest.

PACING: Det är ej tillåtet med pacing under Stockholm Ultra Marathon. Detta innebär att en löpare inte får agera farthållare för en annan löpare, inte får agera vindskydd och inte heller får assistera när det gäller att hämta dryck vid vätskekontrollerna eller längs banan.

EGEN DRYCK OCH MAT: Före varvningen finns utrymme för personliga medhjälpare som vill serva löparna. Här går det också bra att placera en låda e.d. med extra kläder eller egen dryck och mat.?Det finns flera bord uppställda. Numreringen vid varje bord visar startnumren för de löpare som får sin service vid just detta bord. SM-löparnas bord kommer först i löpriktningen.
Borden för personlig service ligger cirka 100 m före borden för arrangörens service.

PRISUTDELNING: Prisutdelning för de sex främsta manliga och kvinnliga löparna i SM-klassen sker efter målgång.